Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Rengiantiems dokumentus

 

Dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 (Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. VE-41 redakcija)

 

Kupiškio rajono savivaldybės veiklos dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naudojimo ir kontrolės procedūrų taisyklės, patvirtintos Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 . liepos 27 d. įsakymu Nr. ADV-473

 

Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298


Kanceliarinės kalbos patarimai http://kanceliariniaipatarimai.lki.lt

 

Vietovardžių  žodynas http://vietovardziai.lki.lt

 

Konsultacijų bankas http://www.vlkk.lt/konsultacijos

 

Kalbos konsultacijų kompiuterinis bankas http://www.lki.lt

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2020-01-27 09:00
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“