Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Vienu sakiniu...

 

Prašykime informaciją ne patalpinti, o įkelti, įdėti į interneto svetainę, paskelbti laikraštyje ar interneto svetainėje.

 

Sergantį gyvūną vežkite ne į vetpunktą, o į veterinarijos kliniką , veterinarijos ligoninę, veterinarijos punktą.

   

 Susirašinėjame ne e-mailu, o elektroniniu paštu

       Aš dabar atostogauju, o ne esu atostogose

       Sunku ne pernešti, o ištverti didelį karštį

       Į kitą klasę ne perveda, o perkelia.

       Pergales ne pažymime, o švenčiame.

       Senamiestis ne atrestauruojamas, o restauruojamas.

       Oras atšils ne šios savaitės bėgyje, o šią savaitę.

       Neneškime atsakomybės, o būkime atsakingi.

       Daugiau dėmesio skirkime ne į ligų profilaktiką, o ligų profilaktikai.

       Prisipažįstame ne meilėje, o meilę arba kad mylime.

       Pamokos nevyksta esant 25 laipsniams, o ne prie 25 laipsnių šalčio.

       Prasidėjo ne du tūkstantis, o du tūkstančiai šeštieji metai.

       Švenčiame ne Kalėdas, o Kalėdas.

       Kirčiuokime adventas, advento, adventui, adventą, adventu, advente.

       Nevieši posėdžiai vyksta ne prie, o už uždarų durų

       Užuot sakę aktorius Romeo vaidmenyje, sakykime aktorius atlieka Romeo vaidmenį.

       Moksleiviai sugrįžo ne į atremontuotas, o į suremontuotas, atnaujintas mokyklas.

       Ketindami perplaukti ežerą nesakykite, kad jį praplauksite (praplaukti galima tik pro šalį).

       Vykdami į gamtą pasiimkime ne grilius, o kepsnines.

       Išeinama ne atostogoms, o atostogų, atostogauti.

       Studijos magistro laipsniui gauti – magistrantūra (nepainiokime su magistratūra).

       Nesakykime, kad mūsų kraštas gausus miškais, taisyklingai – krašte gausu miškų.

       Užuot sakę teatras atvažiavo gastrolėms, sakykime teatras atvažiavo gastrolių, gastroliuoti, į gastroles.

       „Eurovizijos“ dainų konkurse Laura atstovauja ne Lietuvą, o Lietuvai.

       Trumpos spaudos konferencijos ar pasitarimo nevadinkime brifingu.

       Kardinolų susirinkimas, šaukiamas popiežiui rinkti, vadinamas konklava.

       Atšilimas ne nusimato, o numatomas; numatoma, kad atšils.

       Virusai būna atsparūs ne prieš vaistus, o vaistams.

       Sąskaitos bankuose ne aptarnaujamos, o tvarkomos.

       Atkreipiame dėmesį į rašybą ir kirčiavimą: po Užgavėnių prasideda gavėnia.

       Kainos gali būti ne pakankamai, o labai, gana didelės.

      Seimo nariai įsipareigoja ne prieš rinkėjus, o rinkėjams.

       Rinkimuose ne prabalsuojama, o balsuojama, pabalsuojama.

       Žinios vertinamos pagal dešimtbalę sistemą, o ne dešimtbalėje sistemoje.

       Darbuotojai išeina ne atostogoms, o atostogų, atostogauti.

       Šalies, kurioje gyvename, kalbą reikia mokėti, o ne žinoti.

       Konkursų dalyviai turi atitikti reikalavimus, o ne reikalavimams.

       Aplinkybės ne įtakoja, o veikia sprendimus, daro įtaką sprendimams.

       Užpustyti ir apledėję keliai – sunkiai išvažiuojami, o ne pravažiuojami.

       Per Kūčias dalijamasi ne plotkele, o kalėdaičiu, valgomi ne šližikai, o kūčiukai.

       Kirčiuokime informaciniai rėmėjai, operacinė sistema, organizacinė technika.

       Reikia skiepytis nuo gripo, o ne prieš gripą.

       Jau ir Lietuvoje švenčiamas Helovinas.

       Peršąlama ne prie žemos oro temperatūros, o esant žemai oro temperatūrai; kai žema oro temperatūra.

       Rinkime ne makavykus, voveruškas ir zelionkas, o šilbaravykius, voveraites ir žaliuokes.

       Lietuva sveikina krepšinio rinktinę, tapusią Europos čempione.

       Vasarą mes visi atostogaujame, o ne būname atostogose.

       Oficialus šventės pavadinimas - Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena.

       Vieningos Europos bendra valiuta - euras (euru, eurus).

       Kirčiuokime - gegužė (kaip kirmėlė), gegužės, gegužei, gegužę, geguže.

Kai prieš akis neturime laikraščio ar knygos, nesakykime aš skaitau.

Nesakykime sekančios sudėties komisija; į posėdį buvo pakviesti sekantys asmenys. Tai didžiosios klaidos.

TAISOME: tokios, šios sudėties komisija; pakviesti šie asmenys. 

Negalima vartoti ir šiaip po ko nors einančiam ar iš eilės einančiam dalykui nusakyti: Sekantis posėdis vyks po mėnesio. Sekantiems metams biudžete numatyta mažiau pinigų.

TAISOME: Kitas, ateinantis posėdis vyks po mėnesio. Ateinančių, kitų metų biudžete numatyta mažiau pinigų.

 

 

      

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-12-08 16:04
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“