Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Leidimai prekiauti ir teikti paslaugas viešose vietose

 

Leidimai išduodami juridiniams ir fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą, ir fiziniams asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama prekiauti be verslo liudijimo ar individualios veiklos vykdymo pažymos.

 

LEIDIMUS IŠDUODA

 

Leidimą prekiauti ir teikti paslaugas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatytose viešose vietose išduoda:

  • Kupiškio mieste ir mėnesinį kaimo vietovėje - rajono savivaldybės administracijos Teisės skyrius,                                                                               
  • kaimo vietovėje atskiroms dienoms – seniūnijos.      

Leidimas išduodamas laikotarpiui nuo vienos dienos iki vieno mėnesio.

 

PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIETOS

 

Nustatytos viešosios vietos prekybai ir paslaugoms teikti Kupiškio rajone:

1. automobilių stovėjimo aikštelė prie pastato K. Šimonio g. 18, Kupiškio mieste;

2. prie Indubo (Pyragių) ežero;

3. rekreacinė teritorija Marių g. 9, Aukštupėnų kaime, Kupiškio seniūnijoje;

4. Uošvės Liežuvio sala Kupiškio (Lėvens) tvenkinyje (renginių metu);

5. prie pastato Gedimino g. 32, Kupiškio mieste (prekybai skintomis gėlėmis);

6. Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštė Kupiškio mieste (renginių metu);

7. „Kupiškėnų turgaus“ kiemas Šimtmečio g. 1, Kupiškio mieste (nurodytose prekybos vietose ir iš automobilių pažymėtose vietose);

8. Vėžionių rekreacinė teritorija;

9. Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos teritorija (renginių metu);

10. prie Kupiškio, Aukštupėnų piliakalnio su gyvenviete (Kupiškio piliakalnio) (renginių metu);

11. Skapiškio seniūnijoje – prie parduotuvės Varpo g a. 1, Skapiškyje;

12. Subačiaus seniūnijoje – sklype adresu: Biržų g. 19C, Subačius; Kupiškio KC Subačiaus padalinio irLukonių laisvalaikio salės prieigose (renginių metu);

13. Noriūnų seniūnijoje –  prie seniūnijos pastato Sodų g. 1, Noriūnuose;

14. Šimonių seniūnijoje – prie pastato Kupiškio g. 6, Šimonyse; Šimonių miestelio aikštė (renginių metu);

15. Alizavos seniūnijoje – prie parduotuvės Biržų g. 24, Alizavoje, ir aikštelė prie pastato Biržų g. 40, Salamiestyje;

16. Kupiškio seniūnijoje – automobilių stovėjimo aikštelė prie autobusų stovėjimo stotelės Vabalninko gatvėje, Antašavoje, ir prie pastato Liepų g. 2, Šepetoje;

17. Kupiškio (Lėvens) tvenkinio Bagdonių sala Bagdonių kaime, Kupiškio seniūnijoje;

18. Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro teritorija Kupiškio mieste (renginių metu).

 

  • 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 ir 1.16 papunkčiuose nurodytos prekybos vietos yra ir laikinos prekybos naminiais paukščiais vietos;
  • pasireiškus naminių paukščių užkrečiamajai ligai, laikinos prekybos vietos gali būti keičiamos.

 

 

Plačiau skaityti:

 

LEIDIMUI GAUTI REIKALINGI DOKUMENTAI

 

Norint gauti leidimą Teisės skyriui ar seniūnui reikia pateikti šiuos dokumentus:

1. fiziniam asmeniui – asmens tapatybės dokumentą;

2. juridiniam asmeniui – įmonės įregistravimo pažymėjimą;

3. vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą;

4. renginių metu – maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą (jeigu tų prekių prekybai jis yra privalomas).

 

LEIDIMŲ KAINOS

 

Už leidimo išdavimą nustatytas vietinės rinkliavos mokestis:

1. Kupiškio mieste iš automobilių ir automobilių priekabų:

– 70 Eur mėnesiui,

– 10 Eur vienai dienai;

2. Kupiškio mieste kioskuose, paviljonuose, nuo prekystalių ir iš vežimėlių:

– 30 Eur mėnesiui,

– 5 Eur vienai dienai;

3. Subačiaus mieste ir kaimo vietovėje iš automobilių ir automobilių priekabų:

– 30 Eur mėnesiui,

– 5 Eur vienai dienai;

4. Subačiaus mieste ir kaimo vietovėje kioskuose, paviljonuose, nuo prekystalių ir iš vežimėlių:

– 20 Eur mėnesiui,

– 3 Eur vienai dienai;

5. rinkliavos už prekybą ar paslaugų teikimą dydis renginių, švenčių, mugių ir parodų metu:

5.1. prie Kupiškio piliakalnio dienai/ už kiekvieną kitą dieną:

– prekybos vieta iki 3 kv. m – 7/4 Eur,

– prekybos vieta iki 6 kv. m –17/8 Eur,

– prekybos vieta iki 12 kv. m – 25/13 Eur,

– prekybos vieta daugiau kaip 12 kv. m – 50/25 Eur;

5.2. rekreacinėje teritorijoje Marių g. 9, Aukštupėnų kaime, Kupiškio seniūnijoje dienai/ už kiekvieną kitą dieną:

– prekybos vieta iki 3 kv. m – 10/5 Eur,

– prekybos vieta iki 6 kv. m – 23/11 Eur,

– prekybos vieta iki 12 kv. m – 35/17 Eur,

– prekybos vieta daugiau kaip 12 kv. m – 70/35 Eur;

5.3. Kupiškio tvenkinio saloje Uošvės Liežuvyje Aukštupėnų kaime, Kupiškio seniūnijoje dienai/ už kiekvieną kitą dieną:

– prekybos vieta iki 3 kv. m –15/8 Eur,

– prekybos vieta iki 6 kv. m – 30/15 Eur,

– prekybos vieta iki 12 kv. m – 50/25 Eur,

– prekybos vieta daugiau kaip 12 kv. m – 100/50 Eur;

5.4. Vėžionių rekreacinėje teritorijoje dienai/ už kiekvieną kitą dieną:

– prekybos vieta iki 3 kv. m – 7/4 Eur,

– prekybos vieta iki 6 kv. m – 17/8 Eur,

– prekybos vieta iki daugiau kaip 12 kv. m – 25/13 Eur,

– prekybos vieta 12 kv. m – 50/25 Eur;

5.5. Kupiškio tvenkinio Bagdonių saloje Bagdonių kaime, Kupiškio seniūnijoje dienai/ už kiekvieną kitą dieną:

– prekybos vieta iki 3 kv. m –7/4 Eur;

– prekybos vieta iki 6 kv. m – 17/8 Eur;

– prekybos vieta iki 12 kv. m – 25/13 Eur;

– prekybos vieta daugiau kaip 12 kv. m – 50/25 Eur.

 

Rinkliavos gavėjas – Kupiškio rajono savivaldybės administracija (į k. 188774975), gavėjo bankas AB DNB,  sąskaitos Nr. LT534010043400054874, įmokos kodas 5712, įmokos pavadinimas – vietinė rinkliava už prekyba ir paslaugų teikimą viešosiose vietose.

 

Plačiau skaityti:

1. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 3 d. sprendimas Nr. TS-138 „Dėl vietinių rinkliavų nuostatų pakeitimo“.

2. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimas Nr. TS-120 „Dėl vietinės rinkliavos už prekybą ir paslaugų teikimą viešosiose vietose nuostatų pakeitimo“.

3. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimas Nr. TS-22 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. TS-138 „Dėl Vietinių rinkliavų nuostatų pakeitimo“ pakeitimo“

4. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. TS-199 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. 120 „Dėl vietinės rinkliavos už prekybą ir paslaugų teikimą viešose vietose

 

UŽ LEIDIMUS NEMOKA

 

Už leidimų išdavimą imama Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nustatyta vietinė rinkliava, išskyrus:

1. prekiaujančius asmeninės nuosavybės ar nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomuose žemės sklypuose;

2. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narius, prekiaujančius savo gaminiais (masinio renginio metu);

3.  rajono gyventojai, prekiaujantys savo išauginta žemės ūkio produkcija ir surinktomis miško ir lauko gėrybėmis (Išskyrus prekybą iš automobilių);

4. Kupiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokinius, prekiaujančius savos gamybos gaminiais (pagal raštišką įstaigų vadovų patvirtinimą).

 

Plačiau skaityti:

 Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. TS-130 „Dėl prekybos Kupiškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių ir leidimų prekiauti Kupiškio rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2020-12-04 11:29
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“