Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Informacija Kupiškio gyventojams dėl aplinkos teršimo naudotomis padangomis

 


Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios tvarkos skyrius primena, kad draudžiama išmesti naudotas padangas tam neskirtose vietose. Padangas galima priduoti į stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelę, esančią Technikos g. 6I, Kupiškyje. Užfiksuoti šiuos pažeidėjus mums padės turimos mobilios stebėjimo kameros, kurių pastatymo vietas dažnai keičiame. Už aplinkos teršimą ir taisyklių nesilaikymą ANK 367 str. 1 d. asmeniui užraukia įspėjimą arba baudą nuo 30 iki 140 Eur. pagal 2 d. nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 140 iki 600 Eur.


Kupiškio rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos 2016 m. rugsėjo 8 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-261 (ištrauka)

12. Šiose Taisyklėse naudojamos sąvokos:
12.3. atliekos – bet kokios medžiagos ar daiktai, kurių atliekų turėtojas atsikrato, nori ar privalo atsikratyti ir kurie priklauso atliekų kategorijoms, nurodytoms Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme, bei patenka į Aplinkos ministerijos patvirtintą Atliekų sąrašą.
42. Visi atliekų turėtojai turi rūšiuoti, t. y. atskirti, popierių ir kartoną, stiklinius ir plastmasinius daiktus, statybos ir griovimo atliekas, didžiąsias atliekas, pavojingas buities atliekas, elektros ir elektroninės įrangos atliekas, žaliąsias atliekas ir kitas atliekas. Fiziniai ir juridiniai asmenys atsako už jų valdomoje teritorijoje esančių visų komunalinių atliekų konteinerių stovėjimo vietos švarą ir tvarką. Prie konteinerių draudžiama dėti bet kokias atliekas.
49. Tvarkant atliekas:
49.1. draudžiama:
49.1.1. užkasti bei vežti atliekas į laukus, miškus ir kitas ne tam skirtas vietas;
49.1.3. į buitinių atliekų konteinerius krauti žaliąsias atliekas, stambiąsias atliekas, pavojingas bei kt. atliekas.
104. Variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto metu susidariusios netinkamos naudoti padangos turi būti paliekamos variklinių transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą atliekančioms įmonėms teisės aktų nustatyta tvarka.
105. Draudžiama didelių gabaritų atliekas, naudotas padangas mesti į mišrių komunalinių atliekų, antrinių žaliavų ar kitus šioms atliekoms neskirtus konteinerius ar palikti šalia jų.


 
 

 

Lukas Kalkys

Vyresnysis specialistas

Teisės ir viešosios tvarkos skyrius

Telefonas (8 459) 35506, mob. +370 615 91847

El. paštas lukas.kalkys@kupiskis.lt

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-03-23 14:22
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“