Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Prekiauti viešosiose vietose galima tik turint leidimą

 

2017 m. spalio 11 d. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus specialistai patikrino, ar Kupiškio rajono savivaldybės viešosiose vietose prekiaujama turint leidimus.


Atlikus minėtą patikrinimą buvo nustatyta, kad tik vienas asmuo turėjo galiojantį leidimą prekiauti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose prekybos vietose. Kiti patikrinti asmenys neturėjo leidimo prekybai, todėl pirmąjį kartą buvo įspėti žodžiu. Atkreiptinas dėmesys, kad buvo ir tokių gyventojų, kurie prekiavo tam neskirtose ir nenumatytose vietose. Prekiautojams buvo suteikta informacija, kur kreiptis norint gauti leidimą prekybai ir sužinoti kitą rūpimą informaciją.

Primename, kad vadovaujantis Prekybos Kupiškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių, patvirtintų Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-130, 7 punktu – leidimą prekiauti viešojoje vietoje išduoda Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus atsakingas specialistas ir seniūnijos, kurioje yra prekybos vieta, seniūnas, remdamiesi Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintais Kupiškio rajono savivaldybės vietinių rinkliavų už prekybą ar paslaugų teikimą viešosiose vietose nuostatais. Prekiauti galima tik nustatytose viešosiose vietose ir tik turint išduotą leidimą prekiauti. Kupiškio rajono savivaldybės taryba 2016 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. TS-30 nustatė viešąsias vietas prekybai ir paslaugoms teikti Kupiškio rajone.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodeksu, kurio 154 straipsnis numato atsakomybę už prekybos viešosiose vietose taisyklių pažeidimą:

1. Savivaldybių tarybų patvirtintų prekybos viešosiose vietose taisyklių pažeidimas užtraukia baudą nuo šešiolikos iki trisdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo trisdešimt iki aštuoniasdešimt eurų.

 

Raginame prekiautojus būti atsakingus ir laiku pasirūpinti leidimu prekybai, taip pat primename, kad leidimas išduodamas laikotarpiui nuo vienos dienos iki vieno mėnesio.

 


 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-10-24 08:09
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“