Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Nerūkymo zonų nustatymas Kupiškio rajone

Priėmimo data:    2014-05-29
Dokumento nr.:    TS-146    
Priėmė:    Kupiškio rajono savivaldybės taryba
Paskelbta:    TAR, 2014-06-03, Nr. 6060

 

 

Suvestinė redakcija nuo 2017-05-04

Sprendimas paskelbtas: TAR 2014-06-03, i. k. 2014-06060 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NERŪKYMO ZONŲ NUSTATYMO KUPIŠKIO RAJONE

 

2014 m. gegužės 29 d. Nr. TS-146

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos higienos norma HN  122:2006 „Rūkymo patalpų (vietų) įmonėse, įstaigose ir organizacijose įrengimo ir eksploatavimo reikalavimai“, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. V-908, ir atsižvelgdama į Kupiškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos 2014 m. balandžio 15 d. posėdžio protokolą Nr. NKK-17.1-19, Kupiškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 2014 m. balandžio 28 d. posėdžio protokolą Nr. 3, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto išvažiuojamojo posėdžio 2014 m. balandžio 28 d. protokolą Nr. TKP 5-3, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

 

1. Nustatyti nerūkymo zonas ir uždrausti rūkyti  šiose vietose ir teritorijose:

 

1.1. Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštėje Kupiškio mieste;

 

1.2. Jono Černiaus skvere Kupiškio mieste;

 

1.3. paplūdimyje Aukštupėnų rekreacinėje teritorijoje;

 

1.4. maudykloje Pyragių rekreacinėje teritorijoje (prie Indubo ežero);

 

1.5. Kupiškio autobusų stoties teritorijoje ir dengtose autobusų stotelėse rajone;

 

1.6. aplink pastatus, esančius Vytauto g. 2 ir 4,  Kupiškio mieste.

Papildyta papunkčiu:

Nr. TS-94, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-05-03, i. k. 2017-07364

 

 

2. Įpareigoti:

 

2.1. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorių organizuoti nustatytų nerūkymo zonų ženklinimą Kupiškio mieste pastatant įspėjamuosius ženklus;

 

2.2. UAB „Kupiškio autobusų parkas“ direktorių organizuoti ženklų, draudžiančių rūkyti, įrengimą Kupiškio autobusų stoties teritorijoje ir dengtose autobusų stotelėse. Įrengti specialią rūkymo vietą Autobusų stoties teritorijoje;

 

2.3. UAB „Kupiškio komunalininkas“ direktorių, daugiabučių namų bendrijų pirmininkus iškabinti administruojamų daugiabučių namų laiptinėse ženklus apie draudimą rūkyti;

 

2.4. Savivaldybės įmonių, švietimo, kultūros, sporto, sveikatos priežiūros įstaigų vadovus, sportinių varžybų ir kitų renginių organizatorius nerūkymo zonose iškabinti įspėjamuosius užrašus ar ženklus apie draudimą rūkyti ir įgyvendinti rūkymo draudimą;

 

2.5. Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorių organizuoti informacijos apie draudimą rūkyti paskelbimą paplūdimiuose;

 

3. Siūlyti Kupiškio rajono įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovams skatinti darbuotojus, metančius rūkyti.

 

4. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.

 

5. Paskelbti šį sprendimą laikraštyje „Kupiškėnų mintys“ ir Savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Savivaldybės meras                              Jonas Jarutis

 

Priedai:

  1. SR_ATT_otkCkQmIrV.pdf
  2. SR_ATT_UUJZojLKym.pdf

 

Priedų pakeitimai:

170330-TS-94-schema

Papildyta priedu:

Nr. TS-94, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-05-03, i. k. 2017-07364

 

Pakeitimai:

1.

Kupiškio rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. TS-94, 2017-03-30, paskelbta TAR 2017-05-03, i. k. 2017-07364

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. TS-146 „Dėl nerūkymo zonų nustatymo Kupiškio rajone“ papildymo

 


 

Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštėje Kupiškio mieste


Jono Černiaus skvere Kupiškio miestePaplūdimyje Aukštupėnų rekreacinėje teritorijoje

 

Maudykloje Pyragių rekreacinėje teritorijoje (prie Indubo ežero)

 

Kupiškio autobusų stoties teritorijoje ir dengtose autobusų stotelėse rajone

 

Aplink pastatus, esančius Vytauto g. 2 ir 4,  Kupiškio mieste


 

Kupiškio etnografijos muziejaus teritorijoje

 


Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-10-05 16:59
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“