Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Mokestis už aplinkos teršimą žemės ūkio veiklai naudojamiems ne keliais judantiems mechanizmams

Nuo 2021 m. sausio 1 d. registruojant ar perregistruojant žemės ūkio veiklai naudojamus ne keliais judančius mechanizmus (toliau – transporto priemonės), kuomet keičiasi transporto priemonės valdytojas (savininkas), bus taikomas taršos mokestis. Užpildžius prašymą dėl įregistravimo ar duomenų keitimo, taršos mokestį automatiškai apskaičiuos Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registras, bus suformuojamas sprendimas bei mokėjimo nurodymas. Tik sumokėjus taršos mokestį transporto priemonę bus galima registruoti arba perregistruoti.

Taršos mokestis netaikomas:

1. laikinai (iki mėnesio) registruojamoms transporto priemonėms;

2. išsimokėjus už transporto priemonę, kai ji įsigyta išsimokėtinai, jei valdytojas nesikeičia, keičiant asmens vardą ir (ar) pavardę ar įmonės pavadinimą, užsisakant transporto priemonės registravimo dokumento dublikatą vietoj prarasto ar sugadinto, keičiant valstybinio registracijos numerio ženklą ir kt.

Mokesčio tarifas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 6 priedu Mokesčio už aplinkos teršimą iš žemės ūkio veiklai naudojamų ne keliais judančių mechanizmų tarifai“. Mokestis apskaičiuojamas nustatytą tarifą dauginant iš tarifų koregavimo koeficiento, kurie nustatyti Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 7 priedeMokesčio už aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių tarifų koregavimo koeficientai“, kai transporto priemonė atitinka bent vieną iš šiame priede nustatytų techninių apibūdinimų.

6 priedas

 

 MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI NAUDOJAMŲ NE KELIAIS JUDANČIŲ MECHANIZMŲ TARIFAI

 

 Ne keliais judančių mechanizmų,

naudojamų žemės ūkio veiklai,

galia, kW

 

Tarifas, Eur

nuo

iki

 

0

70

0

71

90

40

91

110

80

111

130

120

131

150

160

151

170

200

171

190

240

191

210

280

211

230

320

231

250

360

251

270

400

271

290

440

291

310

480

311

330

520

331

350

560

351 ir daugiau

600

 

 

7 priedas 

 

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IŠ MOBILIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ TARIFŲ KOREGAVIMO KOEFICIENTAI

 

 Transporto priemonės apibūdinimas

Koeficientas

1. Geležinkelių, vidaus vandenų transporto priemonės ir ne keliais judantys mechanizmai, kuriuose įrengtas vidaus degimo variklis, atitinkantis V etapo išmetamų teršalų ribines vertes, nustatytas 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/1628 dėl reikalavimų, susijusių su ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių dujinių ir kietųjų dalelių išmetamųjų teršalų ribinėmis vertėmis ir tipo patvirtinimu, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1024/2012 ir (ES) Nr. 167/2013 ir iš dalies keičiama bei panaikinama Direktyva 97/68/EB

0,5

2. Kiti, neatitinkantys 1 punkte nurodyto apibūdinimo, ne keliais judantys mechanizmai, kuriuose įrengtas vidaus degimo variklis, geležinkelių ir vidaus vandenų transporto priemonės, pagamintos:

2.1. mažiau kaip prieš 5 metus

0,4

2.2. prieš 5 metus ir daugiau, bet ne daugiau kaip prieš 10 metų

0,8

3. Geležinkelių ir vidaus vandenų transporto priemonės, pagamintos daugiau kaip prieš 10 metų

1,2

 

 

Žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus informacija

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-01-04 16:54
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“