Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Techniniai reikalavimai

LR Žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. 207 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“  (Suvestinė redakcija nuo 2016-06-01) 

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos

1 priedas

 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI EKSPLOATUOJAMIEMS TRAKTORIAMS, SAVAEIGĖMS IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINOMS BEI JŲ PRIEKABOMS

 

1. Atpažinimas ir komplektiškumas

1.1. Markė, modelis, identifikavimo numeriai ir dokumentai

Reikalavimai: identifikavimo numeriai turi būti gerai matomi;

markė, modelis ir identifikavimo numeriai turi atitikti įrašus registracijos

dokumente.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

1.2. Valstybinio numerio ženklai

Reikalavimai: turi atitikti nustatytus reikalavimus, būti švarūs, tvarkingi ir pritvirtinti

nustatytoje vietoje.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

1.3. Galinio vaizdo veidrodžiai

Reikalavimai: turi būti tvarkingi, atitikti gamintojo reikalavimus.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

1.4. Garso signalas

Reikalavimai: turi būti tvarkingas.

Kontrolė: tikrinama bandant.

1.5. Vaistinėlė

Reikalavimai: traktoriai ir savaeigės mašinos turi turėti vaistinėles, sukomplektuotas pagal

Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

1.6. Gesintuvas

Reikalavimai: traktoriuose ir savaeigėse mašinose turi būti po vieną gesintuvą, javų

kombainuose – po du gesintuvus;

gesintuvai turi būti tvarkingi, lengvai pasiekiamoje vietoje ir patikimai pritvirtinti.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

1.7. Avarinis sustojimo ženklas

Reikalavimai: traktoriai turi turėti avarinio sustojimo ženklą.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

2. Apšvietimas ir šviesos signalizacija

2.1. Priekiniai žibintai

Reikalavimai: turi būti įrengti tik numatyti konstrukcijoje ir tvarkingi;

privalo turėti konstrukcijoje numatytas lemputes ir sklaidytuvus.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

2.2. Artimosios šviesos

Reikalavimai: vienu metu turi šviesti abu artimųjų šviesų žibintai (jeigu numatyti

konstrukcijose);

turi būti sureguliuoti pagal gamintojo instrukcijas ir neakinti priešpriešiais

važiuojančių transporto priemonių.

Kontrolė: apžiūrėjimas, matavimas žibintų reguliavimo prietaisais.

2.3. Tolimosios šviesos

Reikalavimai: privalo būti porinis tolimųjų šviesų žibintų skaičius;

turi būti sureguliuotos pagal gamintojo instrukcijas.

Kontrolė: apžiūrėjimas, matavimas žibintų reguliavimo prietaisais.

2.4. Stovėjimo šviesos žibintai

Reikalavimai: jei nenumatyti gamintojo, jie – nebūtini, juos gali pakeisti gabaritiniai žibintai;

turi būti tvarkingi.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

2.5. Žibintai darbo vietai apšviesti

Reikalavimai: įrengti taip, kad apšviestų darbo erdvę ir leistų nukreipti šviesą į darbo vietą.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

2.6. Švyturėliai ant traktorių stogo

Reikalavimai: jei privaloma, ant stogo turi būti tvarkingas blyksintis geltonos spalvos
 švyturėlis (-iai).

Kontrolė: apžiūrėjimas.

 

2.7. Gabaritiniai žibintai

Reikalavimai: privalo būti tvarkingi ir atitikti gamintojo reikalavimus;

priekiniai gabaritiniai žibintai turi būti balti, šoniniai – geltoni,

o galiniai – raudoni.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

2.8. Stabdymo signalo žibintai

Reikalavimai: turi užsidegti nuspaudus stabdžio pedalą;

turi būti tvarkingi ir įrengti pagal gamintojo reikalavimus.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

2.9. Valstybinio numerio ženklo apšvietimo žibintas

Reikalavimai: traktoriai privalo gale turėti vieną arba kelis numerio apšvietimo baltus žibintus,

kurie sumontuoti pagal gamintojo reikalavimus;

apšviestas numeris tamsoje turi būti matomas ne mažiau kaip už 20 m;

privalo įsijungti kartu su gabaritiniais žibintais.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

2.10. Atbulinės eigos žibintai

Reikalavimai: jei numatyti gamintojo, turi būti ir privalo įsijungti tik įjungus atbulinės

eigos pavarą;

turi būti tvarkingi.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

2.11. Šviesos atšvaitai (priekiniai, šoniniai, galiniai)

Reikalavimai: turi būti, jei numatyti gamintojo;

tvarkingi ir sumontuoti pagal gamintojo reikalavimus;

priekiniai atšvaitai turi būti balti, šoniniai – geltoni, o galiniai – raudoni.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

2.12. Posūkių rodikliai

Reikalavimai: turi būti tvarkingi ir sumontuoti pagal gamintojo reikalavimus;

posūkių rodikliai – geltoni, tačiau gali būti ir kitos spalvos, jeigu tai numatyta

gamintojo.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

2.13. Prietaisų skydelio signalizacijos lemputės

Reikalavimai: turi veikti ir atitikti gamintojo reikalavimus.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

2.14. Sąstato skiriamieji ženklai

Reikalavimai: ant kombinuotų transporto priemonių kabinų (kėbulo) priekinės dalies turi būti

skiriamasis sąstato ženklas, jei tai numatyta gamintojo;

vidurinis žibintas ar trikampio centras turi būti traktoriaus išilginėje

simetrijos ašyje.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

3. Vairavimo sistema

3.1. Šarnyriniai sujungimai

Reikalavimai: privalo atitikti gamintojo reikalavimus;

išdilimas (laisvumas) turi neviršyti leistinų ribų.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

3.2. Trauklės

Reikalavimai: neturi būti didesnio laisvumo, negu nustatyta gamintojo;

be įtrūkimų, nedeformuotos ir patikimai sujungtos.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

3.2. Vairaratis

Reikalavimai: turi būti tvarkingas ir atitikti gamintojo reikalavimus.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

3.3. Vairo reduktorius

Reikalavimai: elementų išdilimas (laisvumas) turi neviršyti leistinų ribų;

neturi būti didesnio vairo rato laisvumo, negu nustatyta gamintojo;

neturi būti ženklaus tepalo prasisunkimo.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

3.4. Vairo velenas

Reikalavimai: elementų išdilimas (laisvumas) turi neviršyti leistinų ribų.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

3.5. Vairo stiprintuvas

Reikalavimai: privalo būti tvarkingas.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

4. Stabdžiai

4.1. Stabdžių pedalas (pamina)

Reikalavimai: eiga turi atitikti gamintojo reikalavimus;

neturi būti pastebimai apsunkintas nuspaudimas.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

4.2. Stabdžių pavaros trauklės /lynai/svirtys/ašys/velenai

Reikalavimai: neturi būti pastebimai pažeisti, susidėvėję, surūdiję, deformuoti;

sujungimai turi būti paslankūs;

neturi būti per didelės eigos dėl nesureguliavimo arba susidėvėjimo.

Kontrolė: apžiūrėjimas, matavimas.

4.3. Stabdžių magistraliniai vamzdžiai

Reikalavimai: tvarkingi, sandariai sujungti;

neturi būti pastebimai paveikti korozijos.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

4.4. Suspausto oro balionai

Reikalavimai: turi būti sandarūs.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

4.5. Slėgio reguliatorius

Reikalavimai: turi palaikyti reikiamą slėgį.

Kontrolė: apžiūrėjimas, matavimas.

4.6. Oro sistemos manometras

Reikalavimai: turi veikti ir atitikti gamintojo reikalavimus.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

4.7. Vilkiko ir priekabos stabdžių kontūrus jungiančios žarnelės

Reikalavimai: turi būti sandarios;

pritvirtintos taip, kad važiuojant ir manevruojant nebūtų pažeistos;

paviršius nesutrūkinėjęs, nepažeistas.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

4.8. Stabdžių trinkelių antdėklai

Reikalavimai: frikcinis antdėklas turi būti ne plonesnis, negu nurodyta gamintojo.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

4.9. Pneumatinės stabdžių pavaros kontūrų kontroliniai čiaupai

Reikalavimai: turi būti sandarūs ir veikti.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

 

4.10. Stabdymo sistemos bendras įrengimas

Reikalavimai: turi veikti;

turi atitikti gamintojo reikalavimus;

neturi būti panaudotos kitų modelių detalės ir mazgai;

detalės ir mazgai turi būti patikimai pritvirtinti.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

4.11. Stabdymo efektyvumas

Reikalavimai: turi būti vienodai stabdomi vieno tilto ratai, stabdymo kelio nukrypimas nuo

tiesiosios – ne daugiau kaip 0,5 m.

turi atitikti gamintojo reikalavimus. Jeigu gamintojo reikalavimų nėra, stabdymo

efektyvumas nustatomas šiais būdais:

4.11.1. kilnojamuoju lėtėjimo matavimo prietaisu. Stabdymo efektyvumas turi būti ³45 proc., stovėjimo (atsarginių) stabdžių ³15 proc.; stabdant priekabas (puspriekabes) darbinių stabdžių stabdymo efektyvumas turi būti ³40 proc., stovėjimo (atsarginių) stabdžių ³ 15 proc. Stabdymo efektyvumas z apskaičiuojamas pagal formulę: z = (jst/g) ´100%,

kai: jst – lėtėjimo pagreitis, m/s2,

g – laisvojo kūno kritimo pagreitis, m/s2;

4.11.2. stabdymo kelio ilgis S (metrais), stabdant traktorių su neįkaitusiais stabdžiais, turi būti ne didesnis kaip apskaičiuotas pagal formulę: S £ 0,1V+ V2/90, kai V – greitis kilometrais per valandą.

Kontrolė: stabdymo efektyvumas nustatomas tikrinant aikštelėje su kieta bei sausa kelio danga ir pradedant stabdyti esant greičiui 20-40 km/val.

4.12. Stovėjimo stabdžio svirties užtraukimas ir fiksavimas

Reikalavimai: neturi būti pastebimai apsunkintas svirties užtraukimas (nuspaudimas);

svirtis turi būti tvarkinga ir patikimai fiksuotis;

patikimai laikyti nuokalnėje, kurios nuolydis nurodytas gamintojo.

Kontrolė: bandymas.

5. Ratai

5.1. Padangos

Reikalavimai: padangų charakteristikos turi atitikti transporto priemonės gamintojo

reikalavimus;

ant vienos ašies ratų draudžiama naudoti nevienodų matmenų ar nevienodo

protektoriaus rašto padangas;

padangos neturi būti pažeistos.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

5.2. Ratlankiai/ratų tvirtinimas

Reikalavimai: pagrindiniai konstrukciniai elementai (padangos montavimo, rato tvirtinimo

paviršiai) turi būti be įtrūkimų, įlenkimų, aštrių briaunų, užvartų; tvirtinimo

kiaurymių lizdai turi būti nesusidėvėję;

patikimai patvirtinti ir atitikti padangos matmenis bei gamintojo reikalavimus.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

6. Dyzelinis variklis

6.1. Dūmingumas

Reikalavimai: dūmingumas neturi būti padidėjęs, atitikti galiojančius normatyvus.

Kontrolė: matavimas dūmamačiu, vizualinis tikrinimas.

6.1. Alyvos, degalų ir eksploatacinių skysčių prasisunkimas

Reikalavimai: prasisunkimų neturi būti.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

6.2. Variklio atramų būklė, tvirtinimas

Reikalavimai: turi būti tvarkingos ir atitikti gamintojo reikalavimus.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

6.3. Maitinimo sistema

Reikalavimai: turi būti sandari.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

6.4. Variklio paleidimo blokavimo mechanizmo įranga

Reikalavimai: turi veikti.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

6.5. Keliamo triukšmo lygis

Reikalavimai: išmetimo sistemos elementai turi būti nepažeisti; variklio

keliamą triukšmą slopinančios apsaugos, jei numatytos

gamintojo, turi būti pritvirtintos ir be didesnių pažeidimų.

Kontrolė:

7. Transmisija

7.1. Sankaba

Reikalavimai: išjungus sankabą, pavaros turi įsijungti ir išsijungti sklandžiai, be trukdžių.

Kontrolė: bandymas.

7.2. Pavaros

Reikalavimai: turi būti lengvai įjungiamos ir išjungiamos, savaime neįsijungti ir neišsijungti.

Kontrolė: bandymas.

7.3. Transmisijos besisukančios dalys ir kardanai

Reikalavimai: turi būti apdengtos apsaugomis pagal gamintojo reikalavimus.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

8. Važiuoklė ir kėbulas

8.1. Ašys

Reikalavimai: turi būti tvarkingos, nedeformuotos.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

8.2. Ratų guoliai

Reikalavimai: laisvumas guoliuose neturi būti didesnis, nei numatyta gamintojo.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

8.3. Sukabinimo įtaisas

Reikalavimai: turi atitikti gamintojo reikalavimus;

įtaisas, skirtas priekabos elektros grandinei/sistemai įjungti (rozetė),

privalo būti tvarkingas.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

8.4. Puspriekabės reguliuojamos atramos

Reikalavimai: turi būti tvarkingos.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

8.5. Priekabos priekinio tilto pasisukimo fiksavimo įtaisas

Reikalavimai: turi būti tvarkingas.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

8.6. Slenksčiai/laipteliai

Reikalavimai: turi būti tvarkingi ir patikimai pritvirtinti;

slenksčiai neturi išsikišti už transporto priemonės gabaritų.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

8.7. Durys/gaubtai/rankenos/užraktai/cisternų ir degalų bakų angų užsklandos/durų pavaros/kėbulo arba kabinos fiksavimo įtaisai

Reikalavimai: turi būti tvarkingi.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

8.8. Stiklai (šviesos laidumas, matomumas)

Reikalavimai: leidžiama naudoti gamintojo numatytus;

neturi būti stiklų defektų, trukdančių vairuotojui matyti kelią;

skydeliai, apsaugantys nuo tiesioginio saulės spindulių akinimo,

turi būti tvarkingi.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

8.10. Stiklo valytuvai

Reikalavimai: turi būti tvarkingi.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

8.11. Sėdynių tvirtinimas/padėties reguliavimas

Reikalavimai: turi būti patikimai pritvirtintos, padėties reguliavimo mechanizmas turi būti tvarkingas.

Kontrolė: apžiūrėjimas, bandymas.

8.12. Priekabos grindys/šoniniai ir galiniai bortai, jų užraktai

Reikalavimai: nesulaužytos, užraktai – tvarkingi.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

8.13. Purvasargiai

Reikalavimai: turi atitikti gamintojo reikalavimus, jei numatyti konstrukcijoje.

Kontrolė: apžiūrėjimas.

 Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2016-12-19 15:45
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“